Tes Antonim 1

Pada soal berikut terdapat satu kata yang digarisbawahi diikuti lima kemungkinan jawaban. Pilihlah satu jawaban yang memiliki arti berlawanan dengan arti kata yang digarisbawahi!

1. Interim
a. Sementara waktu
b. Permanen
c. Sebagian
d. Selingan
e. Ketidakstabilan

2. Segregasi
a. Pengasingan
b. Pembagian
c. Pemisahan
d. Penyatuan
e. Pengurungan

3. Razia
a. Pengecekan
b. Penggerebekan
c. Pemeriksaan
d. Pengabaian
e. Pengucilan

4. Padanan
a. Seimbang
b. Sederajat
c. Seharga
d. Tidak sama
e. Tidak adil

5. Nahas
a. Celaka
b. Beruntung
c. Malang
d. Laba
e. Mulia

6. Mungkir
a. Tidak mengakui
b. Mengelak
c. Mengiyakan
d. Sepaham
e. Satu keyakinan

7. Mutasi
a. Pergantian
b. Perpindahan
c. Pergeseran
d. Penetapan
e. Keadaan tetap

8. Harfiah
a. Berdasarkan istilah
b. Berdasarkan huruf
c. Berdasarkan konteks kalimat
d. Berdasarkan sejarah
e. Bersifat leksikal

9. Elektif
a. Bersifat pilihan
b. Ditetapkan
c. Fleksibel
d. Berusaha keras
e. Langsung pada inti

10. Ekstremis
a. Berpendirian teguh
b. Tidak punya ideologi
c. Tidak teguh pendiriannya
d. Atheis
e. Agamis

11. Campin
a. Cekatan
b. Gagah
c. Mahir
d. Lamban
e. Bodoh

12. Koalisi
a. Gabungan
b. Kerjasama
c. Pertentangan
d. Perceraian
e. Pemutusan kerjasama

13. Talar
a. Rahasia
b. Terus terang
c. Jujur
d. Pendiam
e. Persembunyian

14. Tamat
a. Akhir
b. Sudah
c. Selesai
d. Mulai
e. Berangkat

15. Malapetaka
a. Bahagia
b. Keberuntungan
c. Kesenangan
d. Kesengsaraan
e. Kebaikan

16. Memalami
a. Melepaskan
b. Meninggalkan
c. Mengabaikan
d. Mendiami
e. Merantau

17. Eskalasi
a. Penurunan
b. Anjlok
c. Jatuh
d. Ke arah bawah
e. Pemusnahan

18. Lampai
a. Tinggi
b. Gempal
c. Ramping
d. Pendek
e. Kerdil

19. Lenggang
a. Santai
b. Istirahat
c. Sesak
d. Padat
e. Macet

20. Prodeo
a. Penjara
b. Bebas
c. Gratis
d. Berbayar
e. Merdeka

 

Kunci Jawaban:

1. b
2. d
3. a
4. d
5. b

6. c
7. e
8. a
9. b
10. c

11. d
12. e
13. a
14. d
15. e

16. b
17. a
18. b
19. d
20. d