Tes Antonim 2

Pada soal berikut terdapat satu kata yang digarisbawahi diikuti lima kemungkinan jawaban. Pilihlah satu jawaban yang memiliki arti berlawanan dengan arti kata yang digarisbawahi!

1. Preventif
a. Dukungan
b. Usaha
c. Memperlancar
d. Pencegahan
e. Pengupayaan

2. Positif
a. Buruk
b. Negatif
c. Baik
d. Jahat
e. Mulia

3. Pluralis
a. Tunggal
b. Sendirian
c. Jamak
d. Berjamaah
e. Double

4. Plagiat
a. Jiplakan
b. Karya
c. Tulisan
d. Kreatif
e. Orisinal

5. Ihtiar
a. Angkat tangan
b. Cuci tangan
c. Putus asa
d. Pantang menyerah
e. Menyerah

6. Frontal
a. Di balik layar
b. Sembunyi-sembunyi
c. Terus terang
d. Mata-mata
e. Lemah lembut

7. Denusiasi
a. Pemberitahuan
b. Laporan
c. Kealpaan
d. Tertutup
e. Permukaan

8. Cengang
a. Murung
b. Ekspresi normal
c. Takjub
d. Keengganan
e. Pengabaian

9. Aliansi
a. Perceraian
b. Pemutusan kerja sama
c. Mengabaikan
d. Mengurungkan niat
e. Meninggalkan kawan

10. Alibi
a. Keberadaan
b. Absen
c. Alasan
d. Melupakan
e. Kejujuran

11. Fakulatif
a. Pilihan
b. Diwajibkan
c. Kewajiban
d. Tanggung jawab
e. Alternatif

12. Euforia
a. Kemurungan
b. Kesengsaraan
c. Duka mendalam
d. Kegalauan
e. Netral

13. Fana
a. Awet
b. Sempurna
c. Baka
d. Anomali
e. Indah

14. Bangai
a. Terawat
b. Bersih
c. Terbengkalai
d. Rusak
e. Cantik

15. Dalih
a. Alasan
b. Jujur
c. Apa adanya
d. Dusta
e. Saran

16. Irasional
a. Logis
b. Tidak logis
c. Normal
d. Anomali
e. Tidak wajar

17. Kompetisi
a. Perkumpulan
b. Persatuan
c. Perlawanan
d. Kerjasama
e. Pertentangan

18. Loak
a. Bekas
b. Baru
c. Sempurna
d. Baik
e. Buruk

19. Limitasi
a. Kelancaran
b. Pengekangan
c. Pengurungan
d. Keterbukaan
e. Kebebasan

20. Progresif
a. Kemajuan
b. Kemunduran
c. Stagnan
d. Diam
e. Modernitas

 

Kunci Jawaban:

1. e
2. b
3. a
4. e
5. e

6. b
7. c
8. e
9. b
10. a

11. b
12. c
13. c
14. a
15. b

16. a
17. d
18. b
19. e
20. c