Tes Seri – numerik 1

Berikut tersedia deret (seri) yang belum selesai. Selesaikanlah titik-titik dalam deret seri dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia, yang paling sesuai!

1. 1 – 5 – 2 – 6 – 3 - ... .
a. 4
b. 6
c. 7
d. 9
e. 11

2. 3 – 4 – 8 – 3 – 12 – 16 - ... .
a. 3
b. 10
c. 20
d. 32
e. 24

3. 100 – 5 – 20 – 80 – 4 – 20 – ... .
a. 20
b. 3
c. 50
d. 60
e. 1

4. 7 – 3 – 4 – 11 – 5 - ... .
a. 12
b. 11
c. 9
d. 7
e. 6

5. 3 – 27 – 2 – 8 – 1 - ... .
a. 81
b. 9
c. 16
d. 1
e. 4

6. 1 – 3 – 5 – 10 – 17 - ... .
a. 9
b. 19
c. 23
d. 26
e. 28

7. 191 – 182 – 173 - ... .
a. 164
b. 155
c. 166
d. 197
e. 176

8. 500 – 400 – 100 – 300 – 100 – ... .
a. 100
b. 200
c. 600
d. 350
e. 1000

9. 2 – 3 – 5 – 7 - ... .
a. 9
b. 10
c. 11
d. 13
e. 15

10. 16 – 2 – 625 – 5 – 81 - ... .
a. 3
b. 9
c. 405
d. 162
e. 27

11. 6 – 3 – 2 – 3 – 9 – 3 – 6 - ... .
a. 18
b. 9
c. 2
d. 3
e. 12

12. 3 – 2 – 5 – ... – 7 – 5 – 9
a. 2
b. 3
c. 1
d. 11
e. 12

13. 1 – ... – 1 – 3 – 2 – 6
a. 1
b. 2
c. 3
d. 9
e. 11

14. z – m – y – .... – x – q
a. n
b. w
c. o
d. k
e. r

15. a – b – d – g – ... .
a. h
b. i
c. j
d. k
e. l

16. c – b – a – f – e - ... .
a. d
b. g
c. h
d. j
e. l

17. 1324 – 1437 – 1549 – ... .
a. 1660
b. 1650
c. 1739
d. 1760
e. 1658

18. 10 – 4 – 20 – 9 - ... .
a. 30
b. 16
c. 8
d. 25
e. 32

19. 91 – ... – 73 – 46 – 55
a. 81
b. 44
c. 67
d. 34
e. 28

20. 0,5 – 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,2 – ... .
a. 0,1
b. 0,2
c. 0,3
d. 0,4
e. 0,5

 

Kunci Jawaban:

1. C
2. A
3. D
4. E
5. D

6. E
7. A
8. B
9. C
10. A

11. D
12. B
13. A
14. C
15. D

16. A
17. B
18. A
19. E
20. E