Tes Seri – numerik 2

Berikut tersedia deret (seri) yang belum selesai. Selesaikanlah titik-titik dalam deret seri dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia, yang paling sesuai!

1.)  2 – 5 – 3 – 6 – 5 - ... .
a. 4
b. 6
c. 7
d. 8
e. 10

2.) 11 – 23 – 22 – 34 – 33 - ... .
a. 45
b. 44
c. 67
d. 55
e. 56

3.) 100 – 2 – 88 – 4 – 74 – 6 – ... .
a. 8
b. 10
c. 77
d. 58
e. 60

4.) 17 – 13 – 4 – 9 – 5 - ... .
a. 3
b. 11
c. 9
d. 7
e. 4

5.) 5 – 25 – 3 – 9 – 2 - ... .
a. 20
b. 8
c. 16
d. 4
e. 5

6.) 1 – 3 – 5 – 10 – 17 - ... .
a. 9
b. 19
c. 23
d. 26
e. 28

7.) 200 – 181 – 164 – ... .
a. 149
b. 173
c. 166
d. 175
e. 155

8.) 1000 – 998 – 800 – 995 – ... .
a. 600
b. 500
c. 990
d. 889
e. 750

9.) 1 – 2 – 5 – ... .
a. 7
b. 8
c. 10
d. 9
e. 11

10.) 16 – 2 – 4 – 64 – 2 - ... .
a. 6
b. 5
c. 128
d. 48
e. 27

11.) 11 – 1 – 5 – 14 – 2 – 7 – ... .
a. 18
b. 9
c. 21
d. 15
e. 9

12.) 19 – 4 – 5 – ... – 3 – 4
a. 2
b. 17
c. 1
d. 13
e. 15

13.) 2 – ... – 4 – 3 – 5 – 15
a. 2
b. 3
c. 1
d. 9
e. 6

14.) b – c – e – .... – l – q
a. f
b. g
c. h
d. i
e. m

15.) z – b – x – d – ... .
a. y
b. u
c. w
d. v
e. e

16.) j – o – l – q – n - ... .
a. s
b. t
c. h
d. p
e. k

17.) 1250 – 1340 – 1430 – ... .
a. 1660
b. 1520
c. 1750
d. 1550
e. 1800

18.) 91 – 82 – 59 - ... .
a. 49
b. 35
c. 25
d. 45
e. 63

19.) 208 – ... – 464 – 625
a. 309
b. 364
c. 381
d. 216
e. 327

20.) 0,125 – ... – 0,25 – 0,5
a. 0,111
b. 0,142
c. 0,2
d. 0,15
e. 0,167

 

Kunci Jawaban:

1. C
2. A
3. D
4. E
5. D

6. E
7. A
8. B
9. C
10. A

11. D
12. B
13. A
14. C
15. D

16. A
17. B
18. A
19. E
20. E