Tes Sinonim 1

Pada soal berikut terdapat satu kata yang digarisbawahi diikuti lima kemungkinan jawaban. Pilihlah satu jawaban yang memiliki arti sama atau paling dekat dengan arti kata yang digarisbawahi!

1. Absolut
a. Mutlak
b. Otoriter
c. Wajib
d. Otonomi
e. Nisbi

2. Rentan
a. Lusuh
b. Rusak
c. Lunglai
d. Rapuh
e. Riskan

3. Apriori
a. Aposteori
b. Teoritis
c. Logis
d. Epistemis
e. Onkologi

4. Danau
a. Laut
b. Bendungan
c. Tasik
d. Rawa
e. Sungai

5. Baku
a. Normal
b. Karakter
c. Standar
d. Rigid
e. Aturan

6. Sine qua non
a. Pikiran negatif
b. Cairan
c. Itikad baik
d. Niat buruk
e. Harus ada

7. Dikotomi
a. Dua arah
b. Dwitunggal
c. Dibagi dua
d. Kekuasaan ganda
e. Rancu

8. Terali
a. Kisi-kisi
b. Pola kerja
c. Aturan
d. Ciri khas
e. Jaringan

9. Gaba-gaba
a. Daun-daunan
b. Bulir-bulir
c. Jejamuran
d. Paku-pakuan
e. Tembikar

10. Fundamental
a. Kisi-kisi
b. Kesenangan Dasar
c. Mendasar
d. Ideologi
e. Poin-poin

11. Laba
a. Senang
b. Surplus
c. Defisit
d. Lebih
e. Untung

12. Notulen
a. Catatan kaki
b. Catatan perut
c. Catatan pendek
d. Surat berharga
e. Memo

13. Nekrologi
a. Daftar riwayat hidup
b. Riwayat singkat seorang yang baru meninggal
c. Ilmu yang mempelajari neuron dan saraf
d. Ilmu tentang tubuh
e. Temuan sains baru

14. Dependen
a. Merdeka
b. Bertalian
c. Derajat
d. Deputi
e. Bergantung

15. Mukadimah
a. Penutupan
b. Pertengahan
c. Pembukaan
d. Daftar pustaka
e. Riwayat

16. Sempana
a. Bertuah
b. Karma
c. Sendalu
d. Senator
e. Nasihat

17. Tetirah
a. Tinggal sementara
b. Hijrah
c. Kamuflase
d. Menetap
e. Perpindahan kewarganegaraan

18. Testamen
a. Petuah
b. Cuplikan
c. Pendapat
d. Wawancara
e. Wasiat

19. Yuwana
a. Yuda
b. Yunta
c. Yuvenil
d. Yura
e. Yustisi

20. Bersifat merusak
a. Vandal
b. Vandalistis
c. Anarkis
d. Ancak
e. Oligarki

 

Kunci Jawaban:

1. a
2. d
3. b
4. c
5. c

6. e
7. a
8. a
9. a
10. c

11. e
12. c
13. b
14. e
15. c

16. a
17. a
18. e
19. c
20. b