Swarane Kewan ing Basa Jawa: Bagaimana Menyebut Suara Hewan dalam Bahasa Jawa?

Aneka jenis hewan yang ada di dunia ini, memiliki aneka jenis suara yang berbeda. Suara-suara hewan yang khas ini memiliki sebutannya sendiri. Di dalam Bahasa Jawa, sebutan khas dari suara hewan ini disebut sebagai swarane kewan. 

Swarane Kewan

Arane swara kewan yaiku kepriye kewan nduweni swara. Nah, agar lebih jelas, kita bisa menyimak daftar swarane kewan ing Basa Jawa berikut ini.

 • Asu swarane njeguk, mbaung
 • Babon swarane petok-petok
 • Banyak swarane pating krengah
 • Bebek swarane  kwek-kwek
 • Cecak swarane ngecek
 • Dara swarane mbekur
 • Garengpung swarane ngreng-ngreng
 • Gangsir swarane ngenthir
 • Gajah swarane ngempret
 • Gemak swarane melung
 • Jago swarane kluruk
 • Jalak swarane ngoceh
 • Jaran swarane mbengingeh
 • Jaran swarane mbeker
 • Jangkrik swarane ngerik
 • Kebo swarane ngowek
 • Kethek swarane mere
 • Kidang swarane mbekik
 • Kodhok swarane ngorek
 • Kucing swarane ngeong
 • Kombang swarane mbrengengeng
 • Kuthilang swarane ngoceh 
 • Kuthuk swarane kiyik kiyik
 • Kutut swarane manggung
 • Macan swarane mbaung
 • Macan swarane nggero
 • Menco swarane ngoceh
 • Menjangan swarane mbekik
 • Merak swarane nyengunggong
 • Pitik swarane petok-petok
 • Sapi swarane mbengah
 • Ula swarane ngakak
 • Wedhus swarane ngembek 
 • Tikus swarane cit-cit
 • Lamuk swarane nging-nging

Nah, demikian daftar awarane kewan ing Basa Jawa. Semoga bisa bermanfaat. 

Terima kasih kunjungannya

*Penulis: Hasna Wijayati